Uitvaartcentrum
Marschang

Een begrafenisonderneming met een eeuwlange traditie in het Noorden van Antwerpen. Met Uitvaartkantoren in Merksem, Zoersel, Antwerpen en Schilde bedienen ze zowel de grote Antwerpse regio als heel Vlaanderen. Traditionele begrafenisondernemer van de binnenvaart.
Welkom bij Begrafenissen Marschang

Welkom bij Begrafenissen Marschang

Begrafenissen Marschang heeft een jarenlange traditie. Sinds 1893 bieden ze een hand om u te begeleiden en een troostende schouder bij het overlijden van een familielid.

Van oudsher zorgen ze voor een persoonlijk afscheid van de overleden schippers en tal van bekende en minder bekende Antwerpenaren.

Begrafenissen Marschang - een lange geschiedenis

We gaan even terug naar de jaren 1860 – 1870.

Toen overgrootvader Frans Marschang in het huwelijksbootje stapte met een dochter van een binnenschipper, met name Maraine Vandenbroeck, werd hun huwelijk bezegeld met de geboorte van 3 zonen, respectievelijk, ALFONS, ALEXANDER en HIPPOLYTE Marschang.

Overgrootvader Frans was een veelzijdig en creatief man.

Hij opende een winkeltje, een soort supermarktje, gelegen aan de VAARTDIJK ZUID (de huidige Ijzerlaan) op ‘Den Dam’

Hij specialiseerde zich in de verkoop van allerhande schippersbenodigdheden, zoals ankers, touwen, teer, lampen, olie enz…

Hij verkocht ook proviant maar vooral kappertjes (bruine aarden kruiken) Jenever.

Met zijn bootje ‘een Brabandertje’ roeide hij steevast naar de schepen toe en werd op die manier een shipschandler avant la lettre.

Naast deze activiteiten baatte hij in het winkeltje een soort café uit en was hij ook gelegenheidshaarkapper (barbier)

Frans was een devoot en christelijk man die innig verbonden was met de kerkfabriek van Sint-Lambertus (aan de dam) en werd na een tijdje koster.

In die tijd was het de gewoonte dat bij een overlijden de koster werd geraadpleegd om de uitvaart te regelen. Zo kwam hij op het idee om begrafenisondernemer te worden.

In 1893 startte hij samen met Maraine en zijn drie zonen de uitvaartonderneming. Een mooi uithangbord verscheen met als opschrift Begrafenissen Marschang – Vandenbroeck – bloemen en kroonen.

De familiezaak werd bekend en verzorgde toen meestal de uitvaarten van binnenschippers, maar ook de vleeshandelaars van de slachterij werden (trouwe) klanten.

De zaken gingen goed en de kinderen namen het bedrijf over. Al gauw bleek dat Hippolyte de pienterste van de drie zonen was en na een aantal jaren nam hij de leiding en kocht zijn broers uit.

De verhuis van de Vaartdijk-Zuid naar de Trapstraat in Antwerpen bleek zijn vruchten af te werpen en het aantal uitvaarten steeg gestaag.

Zelfs tijdens de oorlogsjaren bleef de naam Marschang bij een overlijden in de binnenscheepvaart een begrip.

Hippolyte huwde met Catharina Van Nynatten, een dochter van een bekende vleeshandelaar aan de slachterij in de Lange Lobroekstraat en ze kregen een zoon Frans.

Opnieuw kreeg het bedrijf een uithangbord, ditmaal met de vermelding

‘H. Marschang en zoon’

Frans jr. trouwde met Rosa Vandevliet, dochter van een transportbedrijf en kreeg op zijn beurt een zoon die ook Hippolyte werd genoemd.

Frans jr. bouwde de zaak verder uit en hield er in de jaren 80 een wagenpark met 6 Cadillacs op na. Het bedrijf kreeg naam en ook de eer om van enkele bekende Vlamingen de uitvaart te mogen verzorgen, zoals burgemeester Detiège, minister van staat Major, maar ook Armand Preud’homme.

Het gebouw aan de Trapstraat werd te klein en Frans jr. besloot aan de Van Kerckhovenstraat een pand te kopen en te verbouwen tot het eerste privaat mortuarium van de Stad Antwerpen.

Dit werd meer dan een succes. Terwijl je zoals gebruikelijk in die tijd, een overledene in het ziekenhuis kon begroeten werd privé de mogelijkheid geboden om van iemand, in huiselijke sfeer afscheid te kunnen nemen.

"Iets wat me al die jaren is bijgebleven is de ramp met 2 binnenvaartschepen, die op kerstavond vergaan zijn en waardoor er eensklaps drie volwassenen en vier kinderen zijn omgekomen.

De beelden van die begroetingen die daarna volgden in de rouwkamer, waren onbeschrijflijk, daar waren geen woorden voor." aldus Titte Marschang.

Titte - Hippolyte jr. legde voor het eerst contact met het Nederlands uitvaartverzekeringbedrijf DELA en begon zich te specialiseren in het repatriëren van buitenlanders die in Antwerpen overleden waren.

In 1993 vierde de firma Marschang het honderdjarig bestaan en werd er een filiaal geopend in Halle Zoersel. De familie Marschang had hier al jaren een buitenverblijf en goede locale contacten.

Met de binnenscheepvaart was de beste binding. Titte werd zelfs erevoorzitter van de schippersbeweging ‘The Flintstones’ en was lid van de scheeps-boys en-girls.

Alle miss-scheepvaartverkiezingen heeft hij meegemaaktt in salons DE GRUTER.

Titte werd ook bezieler van het kerkschip en goede vriend van aalmoezenier Machar.

Ook met Pater Theo (café zonder bier/onze dokken) waren er uitstekende contacten.

Titte had geen directe opvolging en ging het gesprek aan met Eddy Heiremans van uitvaartcentrum.be. Een samenwerking was geboren.

Titte Marschang zette zijn schouders mee onder de opening en opstart van het Uitvaartcentrum Schilde en werkt uitvaartcentrum.be mee uit tot waar het bedrijf nu staat.

Stuur ons een bericht
Contacteer
Marschang